Ο Φωτομαραθώνιος Ελπίδας ενάντια στον Καρκίνο “Click for Life” στην 5η Νοσηλευτική Ημερίδα Ογκολογίας και το 6ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος!

Eyes of Light – Φορέας Τέχνης στην Υγεία Ο Φωτομαραθώνιος Ελπίδας ενάντια στον Καρκίνο “Click for Life” ταξιδεύει! 240 φωτογραφίες…