39ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας

Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας! Από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, με τη συνεργασία της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.