Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης κλήθηκε να συνδράμει στο συμβάν που έλαβε χώρα στην Πλάκα Κερατέας

Την Κυριακή 30/06 η ομάδα μας κλήθηκε να συνδράμει στο συμβάν που έλαβε χώρα στην Πλάκα Κερατέας. Μετέβη άμεσα το…