Όμιλος Φίλων τους Δάσους (ΔΑΚ) Μήνας εκπαιδεύσεων ο Απρίλιος με αντικείμενο την δασοπυρόσβεση

Μήνας εκπαιδεύσεων ο Απρίλιος με αντικείμενο την δασοπυρόσβεση 🔥 αρκετά νέα μέλη ήρθαν σε επαφή με τα υλικά, τα οχήματα 🚒 και πραγματοποίησαν εγκαταστάσεις. Επίσης πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα μαθήματα χειρισμού χειρισμού οχημάτων στους νέους οδηγούς.

#omilosfilontoudasous#dak#katsimidi#parnitha#volunteer_firefighter#nationalparkparnitha#forestfirefighters#firefighter_greece#dakfirefighters

Απάντηση