Γενεύη, 11 Οκτωβρίου 2018 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ψήφισε την αναστολή της ιδιότητας μέλους του Ερυθρού Σταυρού. Η αναστολή της ένταξης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019 εάν ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνησή του.

Η IFRC έχει κληθεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα μετάβασης τους επόμενους τρεις μήνες για να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινότητες δεν θα υποφέρουν.

Η απόφαση ακολουθεί τη μη ολοκλήρωση του μακροχρόνιου σχεδίου ανάκαμψης τα τελευταία 10 χρόνια. Πρόσφατα κρίσιμα βήματα υποσχέθηκαν ο Ερυθρός Σταυρός και έγιναν δεκτά από την IFRC τον Οκτώβριο του 2017 και πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως:

  • Πλήρης αναθεώρηση του καταστατικού του Ερυθρού Σταυρού του 1965
  • Μια εκστρατεία ανοίγει και επεκτείνει τη βάση μέλους του Ερυθρού Σταυρού
  • Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2018, για τη διεξαγωγή εκλογών για το Διοικητικό της Συμβούλιο σύμφωνα με το νέο καταστατικό της.

Ανακοινώνοντας την αναστολή, ο Francesco Rocca, Πρόεδρος της IFRC, δήλωσε:

” Αυτή δεν ήταν μια απόφαση που ελήφθη ελαφρά. Ωστόσο, μετά από πολλές υποστηρικτικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της σ AST 10 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διακυβέρνηση λάβει Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της Εθνικής Εταιρείας, σύμφωνα με τα πρότυπα του Κινήματος μας.

“Επιτρέψτε μου να τονίσω: η δέσμευση της IFRC προς τον λαό της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στηρίζονται στον Ερυθρό Σταυρό για υποστήριξη, παραμένει απόλυτη. Η IFRC θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι αυτή η απόφαση δεν θα θέσει σε κίνδυνο την υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού σε ευάλωτες κοινότητες .

” Επαναλαμβάνω την ακλόνητη δέσμευσή μου να συνεχίσω να συνοδεύω και να υποστηρίζω τους γενναίους εθελοντές Ερυθρού Σταυρού στο ανθρωπιστικό τους ταξίδι “, δήλωσε ο κ. Rocca.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι, εκτός αν σημειωθεί πρόοδος, την 1η Ιανουαρίου 2019 ο Ερυθρός Σταυρός θα χάσει τα δικαιώματά του ως μέλους της IFRC, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του να εκπροσωπείται και να συμμετέχει σε διαφορετικά όργανα της IFRC, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης.

Η IFRC παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της ανανέωσης ενός αποτελεσματικού, ζωντανού και βιώσιμου Ερυθρού Σταυρού. Η IFRC θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο που έχει σημειώσει ο Ερυθρός Σταυρός σε σχέση με το συμφωνηθέν σχέδιο δράσης και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές, βασιζόμενη στην καθιερωμένη εξαιρετική συνεργασία στον τομέα αυτό.

Η IFRC παραμένει επίσης αφοσιωμένη στους εθελοντές και το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού. Η IFRC ενθαρρύνει τους εθελοντές και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού να παραμείνουν δεσμευμένοι στην ανανέωση της Εθνικής τους Εταιρείας.

Geneva, 11 October 2018 – The Governing Board of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) has voted to suspend the membership of the Hellenic Red Cross. The suspension of membership will come into force on 1 January 2019 if Hellenic Red Cross is unable to address concerns related to its governance.

IFRC has been asked to develop a transition plan over the next three months to ensure that services to vulnerable communities do not suffer.

The decision follows the non-completion of the long standing recovery plan over the past 10 years. Recent critical steps were promised by Hellenic Red Cross and accepted by IFRC in October 2017 and they must be urgently addressed:

  • Complete revision of the Hellenic Red Cross’ 1965 Statutes
  • A campaign toopen upand expand the Red Cross’s membership base
  • The convocation of a General Assembly, before 15 October 2018, to hold elections for its Board in accordance with its new statutes.

In announcing the suspension, Francesco Rocca, IFRC President, said:

This was not a decision taken lightly. However, after many supportive initiatives over the past 10 years, we must ensure that the Hellenic Red Cross governance  takes the necessary steps to rebuild the National Society, in accordance with the standards of our Movement.

“Let me stress: IFRC’s commitment to the people of Greece, including those who rely on the Red Cross for support, remains absolute. IFRC will work to ensure that this decision does not compromise Red Cross support to vulnerable communities.

I reiterate my unwavering commitment to continue to accompany and support the brave Hellenic Red Cross volunteers in their humanitarian journey said Mr Rocca.

This decision means that, unless progress is made, on 1 January 2019 Hellenic Red Cross will lose its rights as a member of IFRC, including its right to be represented at and participate in different IFRC bodies, including the General Assembly.

IFRC remains committed to supporting the renewal of an effective, vibrant and viable Hellenic Red Cross. IFRC will continue monitoring progress made by Hellenic Red Cross against the agreed plan of action, and will continue to work closely with Greek authorities, building on the established excellent collaboration in this regard.

IFRC also remains committed to the volunteers and staff of the Hellenic Red Cross. IFRC encourages Hellenic Red Cross volunteers and members to remain engaged in the renewal of their National Society.

Related content
ΠΗΓΗ ΕΔΩ
hmg@group1
CyberJournalist, Member Association of European Journalists (AEJ) ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ. (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Volunteer Fire Brigade N. Voutzas - Provalinthos ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ Πανελληνιο Σωματειο Ασφαλειας Προσωπων Υποδομων Χρηματαποστολων Ο Οδυσσεας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων * for Click to select the duration you give consent until.