ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ :

Το Γραφείο Δημόσιων Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σαηεντολογίας επιτυγχάνει τη θρησκευτική αναγνώριση στην Ευρώπη

Το Γραφείο Δημόσιων Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σαηεντολογίας επιτυγχάνει τη θρησκευτική αναγνώριση στην Ευρώπη

Το Γραφείο Δημόσιων Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σαηεντολογίας επιτυγχάνει τη θρησκευτική αναγνώριση στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκό Γραφείο της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας
για Δημόσιες Υποθέσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μαδρίτη, Βρυξέλλες 3 Ιουλίου 2019

Το Γραφείο Δημόσιων Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σαηεντολογίας επιτυγχάνει τη θρησκευτική αναγνώριση στην Ευρώπη

 

Στις 28 Ιουνίου 2019 το Ισπανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης χορηγεί το καθεστώς του Θρησκευτικού Οργανισμού στο Ευρωπαϊκό Γραφείο της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας Δημοσίων Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων1 .

Η ευρωπαϊκή εταιρεία ιδρύθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας και δραστηριοποιείται σε διάφορα μέρη σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή. Περιλαμβάνει ένα κεντρικό γραφείο στις Βρυξέλλες, με δραστηριότητες στο Βερολίνο, την Κοπεγχάγη, τη Γενεύη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Στρασβούργο, τη Ρώμη, τη Βιέννη και τη Βαρσοβία, μεταξύ άλλων. Αντιπροσωπεύει Σαηεντολόγους από τουλάχιστον 37 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι πρώτες προσπάθειες της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας για διάλογο με ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυβερνητικούς φορείς και συμβολή στην οικοδόμηση ευρωπαϊκών αξιών, άρχισαν με ένα Ευρωπαϊκό Γραφείο της Εκκλησίας στις Βρυξέλλες, το οποίο ασχολείται έκτοτε με θέματα δημοσίων υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1990.

Από την αρχή, οι διαφορετικές ομάδες και προσπάθειες της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας τηρούσαν όχι μόνο τις αξίες που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αλλά και τις αξίες που προωθούνται και προστατεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ivan Arjona, Πρόεδρος αυτής της νέας οντότητας, δήλωσε ότι «η Ευρώπη εξελίσσεται προς ένα πιο δημοκρατικό και ανοιχτό κίνημα όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται όλο και πιο σημαντικά για όλους τους πολίτες, συμβάλλοντας σε μια ισχυρότερη και θετικότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών».

 Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 17 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η Ένωση «σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς του εθνικού δικαίου των εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώσεων ή κοινοτήτων στα κράτη μέλη» και «αναγνωρίζει την ταυτότητα και ειδική συνεισφορά τους» και, υπό αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση «θα διατηρεί έναν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με αυτές τις εκκλησίες και οργανώσεις».

Μεταξύ των προσπαθειών που έκανε η Εκκλησία της Σαηεντολογίας να συμβάλει δεόντως σε αυτό τον διάλογο, μια ανανεωμένη ομάδα και γραφείο εισήλθε στο πεδίο εγγραφόμενη στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Ιουλίου 2017, με αριθμό 872253227782-36 3  στο τμήμα του Μητρώου «Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες».

Από τότε το Γραφείο συμμετείχε στις διάφορες συζητήσεις για σχετικά θέματα, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η πρώτη προσωπική επίσημη διαπίστευση για έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας καταχωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2018.

Αυτή η πολύ πρόσφατη εξέλιξη της ενσωμάτωσης , ως νομικής θρησκευτικής οντότητας του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας για Δημόσιες Υποθέσεις,  θα συμβάλει σε έναν πιο χρήσιμο, διαφανή και ενδεδειγμένο διάλογο με τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ανταποκρινόμενο στις επίσημες απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών του 2013 για την εφαρμογή του Άρθρου 17 της ΣΛΕΕ.(Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης)

Η προαναφερθείσα οντότητα, αναγνωρισμένη ως θρησκευτικός Οργανισμός από το Ισπανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφέρει ρητώς στο άρθρο 2 του καταστατικού της τον σκοπό: «… να υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Το εγκεκριμένο καταστατικό οριοθετεί την εδαφική του έκταση ως «εθνική και ευρωπαϊκή», ενεργώντας ως «οντότητα αναφοράς για ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια» και λειτουργεί ως «καθαρά θρησκευτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των δικών του δραστηριοτήτων και ενεργεί ως εκπρόσωπος των διαφόρων Εκκλησιών στην Ευρώπη ενώπιον εθνικών και υπερεθνικών δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, προωθώντας αυτό που ορίζεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 2.2 του [ισπανικού] Οργανικού Νόμου για τη θρησκευτική ελευθερία».

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η πνευματική ανάπτυξη στη Σαηεντολογία επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: βοηθώντας τα ίδια τα άτομα με τα πνευματικά τους προβλήματα και αυξάνοντας την επίγνωσή τους και τις ικανότητές τους για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους να επιτύχουν ελευθερίες και αξιοπρέπεια.

Το Γραφείο εκπροσωπεί διαφορετικές εθνικές θρησκευτικές οντότητες ή εκκλησίες, σκοπός των οποίων είναι η άσκηση, η διδασκαλία και η γνωστοποίηση της θρησκείας της Σαηεντολογίας που δημιουργήθηκε μέσα από τα θρησκευτικά έργα του ιδρυτή της, Λ. Ρον Χάμπαρντ «προς όφελος όλων των μελών της κοινωνίας». Το Γραφείο εργάζεται επίσης για την ανάληψη και την προώθηση σειράς κοσμικών δραστηριοτήτων κοινωνικής βελτίωσης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η προώθηση, η εκπαίδευση και η εκστρατεία σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, η πρόληψη κατά των Ναρκωτικών και τις μεταρρυθμίσεις σχετικά με αυτά και η προώθηση των ηθικών προτύπων στην κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο επιθυμεί να υποστηρίξει και να συμβάλει στη διατήρηση ή την αποκατάσταση των ιστορικών και πολιτιστικών εκείνων αξιών που ωφελούν την ανθρωπότητα.

Η αυξανόμενη κοινότητα των Εκκλησιών, των Αποστολών, των Ομάδων και των εταιρειών κοινωνικής βελτίωσης της Σαηεντολογίας ξεπερνά σήμερα σε αριθμούς τις 11.000 διαφορετικές οργανώσεις σε περισσότερες από 170 χώρες.

1 https://maper.mjusticia.gob.es/Maper/DetalleEntidadReligiosa.action?numeroInscripcion=024742

 

Ευρωπαϊκό Γραφείο της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας για τις Δημόσιες Υποθέσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

#024742 του Ειδικού Μητρώου Θρησκευτικών Φορέων του ισπανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Μαδρίτη: Calle Santa Catalina 7, 5 Izda, 28014 Μαδρίτη – Βρυξέλλες: 103, Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles Web: www.europeanaffairs.eu – Email: scientology@europeanaffiars. Τηλ. ΕΕ: +34675692123 +32466123068 #EU Αριθμός μητρώου διαφάνειας 872253227782-36 από 18/07/2017 # Μέλος της Πλατφόρμας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Πλατφόρμα FRA) # Μέλος της ΜΚΟ Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θρησκευτική Ελευθερία ή τις Πεποιθήσεις στη Γενεύη # Μέλος του Επιτροπής Συνασπισμού ΜΚΟ για την Πίστη και την Ελευθερία στην ΕΕ

 

2 Άρθρο 17 της ΣΛΕΕ – 1. Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς του εθνικού δικαίου εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων ή κοινοτήτων στα κράτη μέλη. 2. Η Ένωση σέβεται εξίσου το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων βάσει του εθνικού δικαίου. 3. Αναγνωρίζοντας την ταυτότητα και τη συγκεκριμένη συνεισφορά τους, η Ένωση διατηρεί έναν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με αυτές τις εκκλησίες και οργανώσεις. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τελευταία έκδοση 2007) είναι μία από τις δύο βασικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Προερχόμενη από τη Συνθήκη της Ρώμης, η ΣΛΕΕ αποτελεί τη λεπτομερή βάση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας το πεδίο της εξουσίας της ΕΕ να νομοθετεί, καθώς και τις αρχές του δικαίου στους τομείς στους οποίους λειτουργεί το δίκαιο της ΕΕ.

 

 

3 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=872253227782-36             

Ευρωπαϊκό Γραφείο της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας για τις Δημόσιες Υποθέσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
#024742 του Ειδικού Μητρώου Θρησκευτικών Φορέων του ισπανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Μαδρίτη: Calle Santa Catalina 7, 5 Izda, 28014 Μαδρίτη – Βρυξέλλες: 103, Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles Web: www.europeanaffairs.eu – Email: scientology@europeanaffiars. Τηλ. ΕΕ: +34675692123 +32466123068 #EU Αριθμός μητρώου διαφάνειας 872253227782-36 από 18/07/2017 # Μέλος της Πλατφόρμας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Πλατφόρμα FRA) # Μέλος της ΜΚΟ Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θρησκευτική Ελευθερία ή τις Πεποιθήσεις στη Γενεύη # Μέλος του Επιτροπής Συνασπισμού ΜΚΟ για την Πίστη και την Ελευθερία στην ΕΕ

hmg@group1

hmg@group1

CyberJournalist, Member Association of European Journalists (AEJ) ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ. (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Volunteer Fire Brigade N. Voutzas - Provalinthos ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ Πανελληνιο Σωματειο Ασφαλειας Προσωπων Υποδομων Χρηματαποστολων Ο Οδυσσεας

Related Posts

Create AccountLog In Your Account