Καταγγελία για αδιαφανείς ενέργειες της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο? Μία προκήρυξη που θέλει προσοχή

Καταγγελία για αδιαφανείς ενέργειες της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο? Μία προκήρυξη που θέλει προσοχή

Καταγγελία για αδιαφανείς ενέργειες της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο? Μία προκήρυξη που θέλει προσοχή

Καταγγελία Ελλήνων που ζουν στην Αγγλία

“Καλημέρα σας από Ηνωμένο Βασίλειο.

Θέλουμε να καταγγείλουμε τις άνομες και αδιαφανείς ενέργειες της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

Προκυρήχθηκε χθές Παρασκευή στις 17 Ιανουαρίου 1 θέση εργασίας ‘’Θυρωρός-Φύλακας’’.

Η θέση δημοσιεύθηκε μόνο στο facebook της Πρεσβείας και είναι ύποπτη και παράνομη η όλη διαδικασία καθώς πρόκειται για σύμβαση εργασίας μεσω facebook.

Έχει παρακαμθεί η  βρετανική νομοθεσία περί υπαλλήλων ασφαλείας και το εργασιακό δίκαιο.Η διαδικασία φαίνεται πλήρως φωτογραφική καθώς δεν είναι ούτε στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας ούτε σε κάποιο ΦΕΚ.

Οι ώρες εργασίας δεν διευκρινίζονται ούτε και ο μισθός (modern slavery-Βρετανική νομοθεσία που παραβιάζεται).

Η βρετανική νομοθεσία σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού ασφαλείας χωρίς άδεια από την βρετανική αρχή SIA (Security Industry Authority) επιβάλει αυστηρές ποινές και φυλάκιση των υπευθύνων καθώς και του ατόμου που εργάζεται χωρίς άδεια”

Greek Embassy in UK

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΚΑ-ΘΥΡΩΡΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας για τη θέση Φύλακα-Θυρωρού.

Τα καθήκοντα της θέσης αφορούν στην παροχή υπηρεσίας στα Γραφεία και στην Πρεσβευτική Κατοικία της Πρεσβείας και συνίστανται στην εκτέλεση διεκπεραιωτικών εργασιών εντός και εκτός όταν παρίσταται ανάγκη, στη διευθέτηση της προσέλευσης και καθοδήγησης επισκεπτών, στην προετοιμασία και την διεκπεραίωση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων της Πρεσβείας και εν γένει στην μέριμνα για ομαλή και ασφαλή λειτουργία αυτής.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει:
– Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας.
– Να έχει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου.
– Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές (κατοχή Πιστοποιητικού Τύπου Β΄).
– Να κατέχει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο εκπαιδευτικό τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
– Να ομιλεί και να γράφει σε πολύ καλό επίπεδο την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
– Να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή (Windows, Word, Excel).
– Προηγούμενη ανάλογη εμπειρία σε Διπλωματική ή Προξενική Αρχή θα αξιολογηθεί θετικά.

Τέλος, θα συνεκτιμηθούν η εν γένει εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων, καθώς και στοιχεία του χαρακτήρα τους, δεδομένης και της φύσεως της καθημερινής εργασίας και της επαφής τους με κοινό και επισκέπτες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν:
α) Αίτηση-επιστολή πρόσληψης (όχι συγκεκριμένος τύπος εντύπου), στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
-Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τόπος και χρονολογία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, τηλέφωνο και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας)
-Εργασιακή εμπειρία.
γ) Αποδεικτικά στοιχεία ιδιότητας μονίμου κατοίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. συμβόλαιο κατοικίας, πληρωμή Council Tax, National Insurance Number, κ.λπ.)
δ) Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αντίγραφο και, όταν ζητηθεί, επίδειξη πρωτοτύπου).
ε) Για τους άρρενες υποψηφίους Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (αντίγραφο και, όταν ζητηθεί, επίδειξη πρωτοτύπου)
στ) Φωτοαντίγραφο των όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος και του διαβατηρίου.
ζ) Ενδεχόμενες συστατικές επιστολές.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αρχικά με έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων των αιτούντων και, ακολούθως, με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της Πρεσβείας (Embassy of Greece, 1A Holland Park, W11 3TP) με την ένδειξη «Αίτηση για θέση Φύλακα-Θυρωρού». Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 30η Ιανουαρίου 2020. Εφόσον οι αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικά, αποδεικτικό κατάθεσης αποτελεί η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gremb.lon@mfa.gr .

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

hmg@group1

hmg@group1

CyberJournalist, Member Association of European Journalists (AEJ) ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ. (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Volunteer Fire Brigade N. Voutzas - Provalinthos ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ Πανελληνιο Σωματειο Ασφαλειας Προσωπων Υποδομων Χρηματαποστολων Ο Οδυσσεας

Related Posts

Create AccountLog In Your Account