ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ :

Η DMCA παρουσιάζει την κινητήριο δύναμη της οικονομίας του Ντουμπάι στα Ποσειδώνια 2018

Η DMCA παρουσιάζει την κινητήριο δύναμη της οικονομίας του Ντουμπάι στα Ποσειδώνια 2018

Η DMCA παρουσιάζει την κινητήριο δύναμη της οικονομίας του Ντουμπάι στα Ποσειδώνια 2018

 

 

 

Dubai Maritime City Authority in Posidonia 2018 to promote role of maritime sector as vital economic contributor

 

Sector contributes AED 26.9 billion to Emirate of Dubai’s GDP

 • More than 5,500 companies work in maritime sector practicing 13,000 activities

 

 • Maritime Sector Supports Dubai Economy with 76000 Jobs
 • Sector accounts for 7 per cent of Dubai’s GDP
 • Ship owners, ports, maritime engineering operations, maritime support services among most effective components of maritime clustering

 

Bin Sulayem: “Dubai’s maritime sector has significantly contributed to the rise of the emirate’s gross domestic product”

 

May 24, 2018

Dubai, United Arab Emirates

 

With a rapidly increasing contribution of the maritime sector to Dubai’s economy and with continuing success in becoming one of the most competitive maritime centers in the world, Dubai Maritime City Authority (DMCA) is cruising full speed ahead to another dynamic presence at Posidonia 2018, the world’s most prestigious shipping event, taking place from June 4 to 8 at the Athens Metropolitan Expo.

 

The maritime industry significantly improved its contributions to the Emirate of Dubai’s GDP, reflecting the increasing contribution of the sector to the local economy, which grew at an unprecedented rate of 25 per cent between 2011 and 2015. This confirms Dubai’s success in becoming one of the most competitive, distinguished and comprehensive maritime centers in the world. The Maritime Sector Strategy introduced and implemented by the Dubai Maritime City Authority is promoting the competitiveness of the local maritime sector and keeping pace with rapid regional and international developments in order to maintain a safe, sustainable and integrated industry.

 

H.E. Sultan Bin Sulayem, Chairman of Dubai Ports, Customs and Free Zone Corporation and President of the Dubai Maritime City Authority, said: “The maritime authority continues to develop and implement strategic initiatives centered on nurturing a maritime environment that attracts leaders of maritime industries all over the world. It also provides all the necessary legislation and infrastructure to enhance the components of the maritime cluster, especially shipping, ports, maritime engineering, training and maritime support services. These components collectively form a strong foundation for maximizing the contributions of the maritime sector to the local economy”.

 

DMCA is steadily moving towards a path of excellence, through a series of pioneering initiatives that together form a major pillar for strengthening the role of the maritime sector as a vital driver of Dubai’s economy. These initiatives include, among others:

 • The Dubai Maritime Club, which provides an interactive platform for stimulating innovation, creativity, excellence and teamwork, as well as activating direct communications and encouraging constructive dialogue and knowledge transfer to develop a competitive, sustainable and secure maritime environment for regional and international investors.
 • The Maritime Creativity Lab, which establishes strong foundations for transforming innovative ideas into effective strategies that can further improve the performance, safety, efficiency and competitiveness of the local maritime sector.
 • The Dubai Maritime Intelligence initiative, a mechanism centred on collecting, analysing and presenting data and information related to Dubai’s maritime sector in Dubai via an interactive and interdependent series of images, graphical screens and statistical indicators depicting the components of the maritime cluster.
 • The Dubai Maritime Week, a biennial event that hosts an elite group of government officials, decision-makers, regional and international experts and other concerned maritime stakeholders who analyze current developments and foresee future prospects that will place Dubai at the forefront of the world’s leading maritime and logistics centers.
 • The Dubai Maritime Summit, a major contributor to Dubai’s leadership as an international center of maritime excellence and innovation driven by a vision based on promoting effective bridges of communication between the pioneers of the maritime sector of UAE and the world.
 • The Dubai Maritime Training Centre, which embodies national efforts to promote optimal investments into the human element as the backbone for the development of the local maritime sector.

 

DMCA has marked important achievements over the past year, that have significantly advanced the ambitious goal of transforming Dubai into one of the world’s largest maritime communities by 2020. Smart transformation was one of the Authority’s most outstanding accomplishments in 2015 which saw the launching of the Smart Marine Services Platform initiative designed to automate processes, support the scope of the maritime authority, and improve the quality of services.

 

DMCA’s achievements are not limited to developing, promoting and regulating the local maritime sector. It has also successfully represented the UAE in prominent international maritime forums and events. The maritime authority provides valuable insights on the most distinctive features of Dubai’s pioneering experiences as a major player on the global maritime map. It shares the pioneering achievements of the local maritime sector and reaches out to the world through productive participations in high-profile international platforms dedicated to the maritime industry.

 

The Dubai Maritime City Authority continues to move forward in its tireless efforts to establish a renewable and secure maritime sector and constantly introduces quality programs and innovative initiatives designed to enhance the competitiveness of the local maritime sector.

 • Ends –

 

 

About Dubai Maritime City Authority:

 

Founded in 2007, Dubai Maritime City Authority (DMCA) has brought about a radical change in the local maritime sector through an extensive range of industry initiatives and regulations which support its ambitious approach to creating a safe investment environment for industry leaders from all over the world, while reaffirming Dubai’s position as a first-class international maritime hub. Established to monitor, develop and promote maritime activities, DMCA provides a platform of excellence and quality as it develops world-class regulations and guidelines to raise the bar on the maritime industry and boost its infrastructure, operations and logistics services while offering investment opportunities to boost Dubai’s competitiveness at the regional and international levels.

 

DMCA aims to build effective and strategic partnerships with relevant government agencies, private businesses and stakeholders in line with its vision to create a safe and vibrant maritime sector and therefore drive economic sustainability and growth in the emirate. The Authority is keen on expanding its scope of work and laying down effective policies under the highest standards of maritime safety and best environmental practices, in adherence with the local and international laws to develop a safe maritime environment for maritime operations and businesses.

 

 

For additional information, please contact:

 

Mr Yiannis Liaros, EXTROVERT|Business Communications

tel. +30 210 6724265, email: yiannis@extrovert.gr

Η DMCA παρουσιάζει την κινητήριο δύναμη της οικονομίας του Ντουμπάι στα Ποσειδώνια 2018
Ο τομέας της ναυτιλίας συνεισφέρει 26,9 δισεκατομμύρια AED
στο ΑΕΠ του Εμιράτου
o Περισσότερες από 5.500 εταιρείες δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, με τον αριθμό των ασκούμενων δραστηριοτήτων να ανέρχεται σε 13.000


o Ο τομέας στηρίζει την οικονομία του Ντουμπάι αντιπροσωπεύοντας το 7% του ΑΕΠ και προσφέροντας 76.000 θέσεις εργασίας

o Οι πλοιοκτήτες, οι λιμένες, οι δραστηριότητες ναυτικής μηχανολογίας και οι υπηρεσίες ναυτιλιακής υποστήριξης συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσματικά στοιχεία των συνεργατικών σχηματισμών στον τομέα της ναυτιλίας

Amer Ali: «Ο τομέας της ναυτιλίας του Ντουμπάι έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του Εμιράτου»

24 Μαΐου 2018
Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Με τον τομέα της ναυτιλίας να αυξάνει συνεχώς και σταθερά τη συνεισφορά του στην οικονομία του Ντουμπάι, το οποίο καθιερώνεται ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως, η Dubai Maritime City Authority (DMCA) βάζει πλώρη για να δώσει δυναμικό «παρών» στα Ποσειδώνια 2018, το σημαντικότερο γεγονός στον τομέα της ναυτιλίας παγκοσμίως, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου στο Athens Metropolitan Expo.

Η συνεισφορά του τομέα της ναυτιλίας στο ΑΕΠ του Εμιράτου του Ντουμπάι αυξήθηκε σημαντικά, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη συμβολή του τομέα στην τοπική οικονομία, η οποία παρουσίασε ανάπτυξη με τον πρωτοφανή ρυθμό του 25% το διάστημα 2011-2015. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχία του Ντουμπάι όσον αφορά τον στόχο να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά, διακεκριμένα και ολοκληρωμένα ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο. Η στρατηγική στον τομέα της ναυτιλίας, που χάραξε και υλοποιεί η Dubai Maritime City Authority, προάγει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής ναυτιλίας και την παρακολούθηση των εξελίξεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της ακεραιότητας του κλάδου.

Ο κ. Amer Ali, Εκτελεστικός Διευθυντής της Dubai Maritime City Authority, δήλωσε: «Η DMCA συνεχίζει να αναπτύσσει και να υλοποιεί πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας που εστιάζουν στη διαμόρφωση ενός ναυτιλιακού περιβάλλοντος που προσελκύει ηγέτιδες δυνάμεις της ναυτιλίας από ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει επίσης όλη την αναγκαία νομοθεσία και τις απαιτούμενες υποδομές για την υποστήριξη όλων των παραγόντων που συναποτελούν το cluster της ναυτιλίας, και ιδίως των ναυτιλιακών μεταφορών, των λιμένων, των δραστηριοτήτων ναυτικής μηχανολογίας, της κατάρτισης και των υπηρεσιών ναυτιλιακής υποστήριξης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδιαμορφώνουν ισχυρά θεμέλια για τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του τομέα της ναυτιλίας στην τοπική οικονομία».

Η DMCA κινείται σταθερά στο δρόμο της αριστείας μέσω μιας σειράς πρωτοπόρων πρωτοβουλιών, οι οποίες ως σύνολο διαμορφώνουν τον βασικό πυλώνα για την ανάδειξη της ναυτιλίας ως κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας του Ντουμπάι.

Τα σημαντικά επιτεύγματα της DMCA μόνο κατά το τελευταίο έτος, έχουν προαγάγει σε μεγάλο βαθμό τον φιλόδοξο στόχο της ανάδειξης του Ντουμπάι σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές κοινότητες παγκοσμίως. Η «έξυπνη μεταμόρφωση» ήταν ένα από τα πλέον εξέχοντα επιτεύγματα, καθώς έθεσε σε λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως ναυτιλιακό εικονικό cluster (Dubai Maritime Virtual Cluster), το DMVC.ae, το οποίο λειτούργησε υποστηρικτικά προς το πεδίο δραστηριοτήτων της DMCA και βελτίωσε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Φυσικά, τα επιτεύγματα της DMCA δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη, την προώθηση και τη ρύθμιση της τοπικής ναυτιλίας. Η Αρχή έχει επίσης εκπροσωπήσει με επιτυχία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε υψηλού κύρους διεθνή ναυτιλιακά φόρα και εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας την πρωτοποριακή εμπειρία που προσφέρει το Ντουμπάι ως κορυφαίος παράγοντας στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας. Μοιράζεται τα καινοτόμα επιτεύγματα της τοπικής ναυτιλίας και προσεγγίζει την παγκόσμια κοινότητα μέσω εποικοδομητικών συμμετοχών σε διεθνείς πλατφόρμες υψηλού κύρους στον κλάδο της ναυτιλίας.

Η Dubai Maritime City Authority συνεχίζει να κάνει βήματα προς τα εμπρός καταβάλλοντας αδιάκοπες προσπάθειες ώστε να δημιουργήσει έναν ασφαλή ναυτιλιακό τομέα, βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ενώ παράλληλα καταρτίζει συνεχώς προγράμματα ποιότητας και αναπτύσσει καινοτόμες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής ναυτιλίας.

Σχετικά με την Dubai Maritime City Authority:

Η Dubai Maritime City Authority (DMCA) ιδρύθηκε το 2007 και έφερε ριζική αλλαγή στον τοπικό ναυτιλιακό τομέα μέσω πρωτοβουλιών και ρυθμίσεων ευρείας κλίμακας που υποστηρίζουν το φιλόδοξο στόχο να δοαμορφωθεί ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον για τους ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα τη θέση του Ντουμπάι ως κορυφαίο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Έχοντας ως αποστολή να καταγράφει, αναπτύσσει και προωθεί τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, η DMCA παρέχει μια πλατφόρμα υψηλής ποιότητας η οποία αναπτύσσει παγκόσμιου επιπέδου κανονισμούς και κατευθυντήριες οδηγίες που ανεβάζουν τον πήχη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία και τις υλικοτεχνικές και εφοδιαστικές υποδομές, προσφέροντας παράλληλα επενδυτικές ευκαιρίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του Ντουμπάι σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η DMCA στοχεύει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών συνεργασιών με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, με ιδιωτικές επιχειρήσεις και με φορείς που μοιράζονται το όραμά της να διαμορφώσει έναν ασφαλή και ζωντανό ναυτιλιακό τομέα, που οδηγεί την οικονομία και την ανάπτυξη του Εμιράτου. Προτεραιότητα της Αρχής είναι να επεκτείνει τη δραστηριότητα της πάντα εντός των υψηλότερων προδιαγραφών ασφάλειας και των καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών, ώστε σε εφαρμογή της τοπικής και διεθνούς νομοθεσίας να αναπτύξει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

Γιάννης Λιάρος, EXTROVERT|Business Communications
τηλ. +30 210 6724265, email: yiannis@extrovert.gr

hmg@group1hmg@group1

hmg@group1

CyberJournalist, Member Association of European Journalists (AEJ) ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ. (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Volunteer Fire Brigade N. Voutzas - Provalinthos ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ Πανελληνιο Σωματειο Ασφαλειας Προσωπων Υποδομων Χρηματαποστολων Ο Οδυσσεας

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων * for Click to select the duration you give consent until.

Create AccountLog In Your Account