ΔΩΡΕΑ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΩΡΕΑ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΩΡΕΑ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

—————–——
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
—————–——
Συνάντηση στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό είχε το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μας στις 03/02/2020.
Εκεί έγινε συζήτηση για τη δράση, την εκπαίδευση των ενεργών μελών της ομάδας, καθώς και τις ανάγκες που προέκυψαν για ανανέωση του εξοπλισμού.
Επίσης έγινε αναφορά στο έργο που προσφέρει το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, συνδράμοντας στο έργο της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντικά και καθοριστικά, στον εντοπισμό και την διάσωση πολιτών επίσης και στη συμμετοχή των μελών του στις δράσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, από το 2007 οπότε και αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Ο κ. Τασιός, αφού τους ευχαρίστησε για άλλη μια φορά για το σημαντικό έργο που προσφέρουν και την συμβολή τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας δήλωσε: «Η δωρεά εξοπλισμού στο Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας πρόκειται να εμπλουτίσει τα μέσα δράσης των μελών καθώς και να αντικαταστήσει υπάρχοντα υλικά τα οποία έχουν φθαρεί και χρήζουν αλλαγής, και ως εκ τούτου πρόκειται να αυξήσει σημαντικά την επιχειρησιακή τους ικανότητα».
Στη συνέχεια ο κ.Τασιός παρέδωσε τον επιχειρησιακό εξοπλισμό που είχε αιτηθεί το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου στις αρχές του 2019 με έγγραφό του στην Π.Ε. Ευρυτανίας.
Στο αίτημα περιγράφονταν οι ανάγκες για αγορά νέων διασωστικών υλικών τα οποία πρέπει να τηρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και οι ποσότητες που χρειάζοντε προκειμένου να εξοπλιστεί παραιτέρω η ομάδα δράσης του σωματείου.
Η συνολική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 12.686,57 ευρώ.
Τέλος το διοικητικό συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ.Τασιό για αυτή τη σημαντική για τις ανάγκες της ομάδας δωρεά, αλλά και για την αναγνώρηση από την πλευρά του, του έργου που προσφέρουν τα μέλη μας, συνδράμοντας εθελοντικά στις δράσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας προσφέροντας τη βοήθειά τους όταν και όπου χρειαστεί να επιχειρήσουν.
——————————————
DONATION OF RESCUE EQUIPMENT BY THE REGIONAL UNIT OF EVRYTANIA
—————–
FEBRUARY 2020
—————–
A meeting at the office of the Regional vice governor of the R.U. of Evrytania, Mr. Aristidis Tasios was held by the coordination council of our association on 03/02/2020.
There, the activity and training of the active team members, as well as the needs for equipment renewal that have arisen, where discussed.
Also mentioned was the service provided by the Hellenic Rescue Team of Evrytania by contributing to the work of Civil Protection, voluntarily and crucially, for the location and rescue of civilians, as well as the attendance of the members to the activities and needs of Civil Protection since 2007, when the General Secretariat of Civil Protection was officially accredited.
Mr. Tasios, after expressing thanks once more, for the significant service they provide and their contribution in the field of Civil Protection, he stated: “The donation of equipment to the Hellenic Rescue Team of Evrytania is intended to supplement the means of action for the members as well as replace existing equipment that have degraded and require renewal, and as such it will amplify their operational capability”.
Afterwards Mr. Tasios delivered the operational equipment that had been requested by the management board of the association in early 2019 with a document submitted to the R.U. of Evrytania.
The requisition described the needs to acquire new rescue equipment that should comply with all required safety regulations, as well as the quantities needed to further equip the action team of the association.
The total expense reached the amount of 12.686,57 euro.
Lastly the management board thanked Mr. Tasios for this donation, which is crucial for the needs of the action team, as well as for the acknowledgement from his part of the service offered by our members, , contributing voluntarily to the activities and needs of Civil Protection, offering assistance whenever and wherever is required to operate.

hmg@group1

hmg@group1

CyberJournalist, Member Association of European Journalists (AEJ) ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ. (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Volunteer Fire Brigade N. Voutzas - Provalinthos ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ Πανελληνιο Σωματειο Ασφαλειας Προσωπων Υποδομων Χρηματαποστολων Ο Οδυσσεας

Related Posts

Create AccountLog In Your Account