ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Του Παναγιώτη Αναστόπουλου. Συνεργατης Hellenic Media Group

Πρώην Υποδιευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων στην Γενική Γραμματεία Πολιτικης Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό δράσης για την εκτίμηση κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.

Επιπρόσθετα οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο αποτελεί και τον επιχειρησιακό της βραχίονα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει, και, στο πλαίσιο αυτό, προωθεί τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Η αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων διεθνούς συνδρομής για τη χώρα μας ανήκει αποκλειστικά στην ΓΓΠΠ σύμφωνα με τον Ν. 3013/2002, όπως ισχύει με την τροποποίηση του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3536/2007. Συμβάλλει επίσης στην καλή λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.), το οποίο με το άρθρο 68 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73) εντάχθηκε στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το ΚΕΠΠ, σύμφωνα με τον απολογισμό δράσεων που εκπόνησε για το ετος 2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία, κλήθηκε και ανέλαβε το συντονισμό για την κινητοποίηση των δράσεων των φορέων ΠΠ, σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το έτος 2017 σε δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα (2241) περιστατικά, έναντι δύο χιλιάδων πενήντα επτά (2057) το 2016, δύο χιλιάδων οκτακοσίων ένδεκα (2811) το 2015, δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε (2295) το 2014, χιλίων οκτακόσιων τριάντα τεσσάρων (1834) το 2013, χιλίων οκτακοσίων επτά (1807) το 2012, χιλίων τριακοσίων ογδόντα εννέα (1389) το 2011, χιλίων επτακοσίων τριών (1703) το 2010, χιλίων εκατόν σαράντα τεσσάρων (1144) το 2009 και χιλίων εκατόν ογδόντα δύο (1182) το 2008. Ο αριθμός αυτών των περιστατικών, αφορά περιστατικά που απασχόλησαν το ΚΕΠΠ και δεν καταγράφονται, τα περιστατικά αυτά που κάθε υπηρεσία διαχειριζόταν με τα δικά της μέσα.

hmg@group1
CyberJournalist, Member Association of European Journalists (AEJ) ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ. (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Volunteer Fire Brigade N. Voutzas - Provalinthos ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ Πανελληνιο Σωματειο Ασφαλειας Προσωπων Υποδομων Χρηματαποστολων Ο Οδυσσεας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων * for Click to select the duration you give consent until.