Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

WFMC World Championships 2017 In Hagen - Germany

WFMC World Championships 2017
In Hagen - Germany
20.-22.October 2017
For the official invitation, Mr. Uhlending is in charge please contact him..

Accomodation and visa:
Andreas Uhlending, Ismail Ismailoglu (Speaks englisch)
E-Mail: thracia@gmx.de
GSM: +49 (0) 160 337 55 43
GSM: +49 (0) 173 952 50 15
Wfmc Παγκόσμια Πρωταθλήματα 2017
Στο hagen - Γερμανία
20.- 22. Οκτωβρίου 2017

Για την επίσημη πρόσκληση, κύριε uhlending είναι υπεύθυνος παρακαλώ επικοινωνήστε με τον..


Accomodation και βίζα:
Ανδρέας Uhle τον, ισμαήλ ismailoğlu (μιλάει αγγλικά)
Email: Thracia@Gmx.De
Gsm: + 49 (0) 160 337 55 43
Gsm: + 49 (0) 173 952 50 15
https://www.facebook.com/groups/231489333531630/?hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular