Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Newsletter 08/05 - 14/05 Committee and political group meetings in Brussels Brexit

Newsletter 08/05 - 14/05
Committee and political group meetings in Brussels

Brexit

 Brexit
The situation of EU citizens living in the United Kingdom is the topic of a public hearing organised by the Civil Liberties, Petitions and Employment committees. Speakers include Parliament’s Brexit coordinator Guy Verhofstadt and Anne-Laure Donskoy of «The 3 million» group, which represents EU citizens in the UK. 
Thursday
15:00

Collaborative economy

House of European History

The infoclip illustrates the use of collaborative economy platforms from sharing houses and car journeys, to domestic services.
This Saturday the House of European History opens to the public. This stockshot illustrates the different stages of the renovation of the building and the installation of the temporary and the permanent exhibitions.
Ενημερωτικό δελτίο 08/05 - 14/05
Επιτροπής και των πολιτικών ομάδων συναντήσεις στις Βρυξέλλες

Brexit

& Amp? Nbsp? Brexit
Η κατάσταση των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το θέμα της δημόσιας ακρόασης που οργανώθηκε από τις Πολιτικών Ελευθεριών, αναφορών και των επιτροπών Απασχόλησης. Ομιλητές περιλαμβάνουν συντονιστής Brexit Κοινοβουλίου Guy Verhofstadt και Anne-Laure Donskoy του «The 3 εκατομμύρια» ομάδα, η οποία εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πέμπτη
15:00

συνεργατική οικονομία

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Η infoclip απεικονίζει τη χρήση της συνεργατικής πλατφόρμες οικονομίας από την ανταλλαγή σπιτιών και διαδρομές με αυτοκίνητο, με οικιακές υπηρεσίες.
Αυτό το Σάββατο το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ανοίγει για το κοινό. Αυτό stockshot απεικονίζει τα διάφορα στάδια της ανακαίνισης του κτιρίου και η εγκατάσταση της προσωρινής και τις μόνιμες εκθέσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular