Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Άθλησης για Όλους Ατόμων 50+ 2017 είναι μια συναρπαστική Αθλητική Διοργάνωση για συμμετέχοντες άνω των 50 ετών απ’ όλο τον κόσμοThe World Senior Games 2017 is an exciting multi-sport event for senior participants of over 50 years of age worldwide. The Games are driven by the notion of Sport for all and aim to encouragesport participation and activity throughout life.
Sport is not only competition; it is 
friendshipcommunication,cultureinclusion. These are the values of sport the World Senior Games 2017 safeguard and invite all senior participants from all walks of life, race, religion, and gender to represent themselves and the values they stand for.  
Anyone can compete in the 
13 sports featured in the Games schedule along with a variety of Social Events and activities.
Competition and camaraderie will equally be 
celebrated in theAthenian Riviera (the Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni) where the Games will come alive from 9 to 11 of June 2017

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Άθλησης για Όλους Ατόμων 50+ 2017 είναι μια συναρπαστική Αθλητική Διοργάνωση για συμμετέχοντες άνω των 50 ετών απ’ όλο τον κόσμο. Κινητήρια δύναμη των Αγώνων αυτών είναι η έννοια της «Άθλησης για Όλους» και έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη δια βίου Άθληση και τη συμμετοχή σε αθλητικέςδραστηριότητες.
Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η αναμέτρηση, είναι φιλία, επικοινωνία, πολιτισμός και ένταξη. Αυτές είναι οι αξίες του αθλητισμού που οι Παγκόσμιοι Αγώνες Άθλησης για Όλους Ατόμων 50+ 2017 καλούνται να διασφαλίσουν και προσκαλούν όλους τους  συμμετέχοντες από οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα, φυλή,  θρησκεία και φύλο να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους και τις αξίες που πρεσβεύουν.
Ο καθένας μπορεί να ανταγωνιστεί στα 13 αθλήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Αγώνων, καθώς επίσης να συμμετάσχει και στη μεγάλη ποικιλία από Κοινωνικές Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες.
Ο συναγωνισμός και η συντροφικότητα θα εορταστούν εξ ίσου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα (Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης), όπου οι αγώνες θα ζωντανεύσουν στις 9 - 11 Ιουνίου2017

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://twitter.com/hmgwebradio?lang=el Delicious https://www.facebook.com/groups/1686640168251133/ Digg Stumbleupon Favorites More