Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Fundamental rights in Hungary: plenary debate with Frans TIMMERMANS and Viktor ORBÁN

Fundamental rights in Hungary: plenary debate with Frans TIMMERMANS and Viktor ORBÁN

Live debate EbS+ 15:15

Viktor ORBAN
The fundamental rights situation in Hungary will be debated
 with Commission Vice-President Frans Timmermans and Prime Minister
Viktor Orbán on Wednesday in plenary session in Brussels.
MEPs are likely to raise the issue of the New Higher Education Law, 
perceived as targeting the Central European University (CEU).
A draft law tightening rules for non-governmental organisations,
 a recently passed law providing for the automatic detention
of asylum-seekers, media pluralism and the independence of the judiciary
 are also likely to come up in the debate.
Video will be available here.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία: συζήτηση στην Ολομέλεια με Frans TIMMERMANS και Viktor Orbán

Ζωντανή EbS συζήτηση + 15:15

Viktor ORBAN
Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία θα συζητηθεί με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans και ο πρωθυπουργός Viktor Orbán την Τετάρτη στην ολομέλεια στις Βρυξέλλες.
Οι ευρωβουλευτές είναι πιθανό να θέσει το ζήτημα του νόμου της Νέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκλαμβάνεται ως στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πανεπιστήμιο (CEU).
Ένα σχέδιο νόμου αυστηρότερων κανόνων για τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, πρόσφατα πέρασε νόμο που προβλέπει την αυτόματη κράτηση των αιτούντων άσυλο, τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας είναι επίσης πιθανό να καταλήξει στη συζήτηση.
Βίντεο θα είναι διαθέσιμο εδώ .
Wednesday 15:15,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular