ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Antonio TAJANI EP President official visit to United Kingdom

Antonio Tajani ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο

EbS Νέα

& Amp? Nbsp?
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Theresa Μαΐου, την επόμενη Πέμπτη 20 Απριλίου 2017, στο Λονδίνο. Ο κ Tajani θα συζητήσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με Brexit? ψήφισμα που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία κατά την τελευταία σύνοδο στο Στρασβούργο τον Απρίλιο. 
Τετάρτη 19/04/2017
20:00 - Antonio TAJANI Ο Πρόεδρος του ΕΚ επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο:
- συνάντηση με τον Xavier Rolet, Διευθύνων Σύμβουλος Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Πέμπτη 20/04/2017
11:00 - Antonio TAJANI Ο Πρόεδρος του ΕΚ επίσημη επίσκεψη στη συνάντηση Ηνωμένο Βασίλειο με Theresa Μαΐου, ο Βρετανός πρωθυπουργός:
- άφιξη και στρογγυλό τραπέζι. Βίντεο διαθέσιμο εδώ 
13:00 - Συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Theresa Μαΐου, ο Βρετανός πρωθυπουργός
17:30 - συνάντηση με ΜΚΟ «Ποιες είναι οι βασικές ανησυχίες των πολιτών για τις διαπραγματεύσεις Brexit;»
- αποσπάσματα από τη συζήτηση. 
Βίντεο διαθέσιμο εδώ 
- Δήλωση του Προέδρου
Βίντεο διαθέσιμο εδώ 

Antonio TAJANI EP President official visit to United Kingdom

EbS News

 
The President of the European Parliament, Antonio Tajani, will meet with the Prime Minister of the United Kingdom, Theresa May, next Thursday, 20 April 2017, in London. Mr Tajani will discuss the European Parliament’s position on Brexit; a resolution defining its guidelines for the negotiation passed with an overwhelming majority during the last session in Strasbourg in April.
Wednesday 19/04/2017
20:00 - Antonio TAJANI EP President official visit to United Kingdom :
- meeting with Xavier ROLET, CEO London Stock exchange.
Thursday 20/04/2017
11:00 - Antonio TAJANI EP President official visit to United Kingdom meeting with Theresa MAY, British Prime Minister:
- arrival and round table. Video available here
13:00 - press conference following the meeting with Theresa MAY, British Prime Minister
17:30 - meeting with NGOs "What are the citizens' main concerns for the Brexit negotiations?"
- extracts from the debate. 
Video available here
- statement by the President
Video available here
,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular