ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ


Σήμερα το πρωί με την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου για την υπογραφή πλαισίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους παρακάτω ενδεικτικούς: ψηφιακή πολιτική, υποδομές ποιότητας, συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ, διαχείριση αποθεμάτων (Logistics), πολιτισμός.


Ειδικότερα, ακολουθούν ενδεικτικές δράσεις ανά άξονα συνεργασίας:

1) Ψηφιακή Πολιτική:
• Συνεκμετάλλευση λογισμικού ανοιχτού κώδικα μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης εφαρμογών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
• Έλεγχοι διείσδυσης (penetration testing) και εκπόνηση της πολιτικής ασφαλείας (security policy).
2) Υποδομές Ποιότητας:
• Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας στις Προμήθειες Υλικού – Υπηρεσιών Διττής Χρήσης (dual use – μη αμυντικού υλικού).
• Συνεργασία επί της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
• Συνεισφορά ΓΕΕΘΑ στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ποιότητας στην έδρα της Περιφέρειας.
3) Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ:
• Πρόληψη καιρικών φαινομένων. Συνεργασία είτε στο πλαίσιο του γενικότερου Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», είτε μεμονωμένα με Περιφέρεια Αττικής. Οι δράσεις στις οποίες θα αναζητηθεί συνεργασία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον εκπονούμενο περιφερειακό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και με τα υπό ανάθεση Περιφερειακά σχέδια για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων στην Αττική.
• Έρευνα – Καινοτομία. Συνεργασία για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το “Horizon 2020”.
4) Διαχείριση Αποθεμάτων (Logistics):
• Κοινές δράσεις (ενημέρωσης, εκπαίδευσης, συνεργειών) σε θέματα διαχείρισης αποθεμάτων (logistics).
5) Πολιτισμός:
• Δράσεις συνεργασίας με τελικούς αποδέκτες τους οπλίτες.
• Δράσεις συνεργασίας με την αξιοποίηση των μουσικών συνόλων του στρατού σε εκδηλώσεις για τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular