ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Plenary session and Committee meetings in Brussels

Plenary session and Committee meetings in Brussels

Cross-border adoptions

Rights of the child
To protect adopted children and their families better, MEPs want the Commission to draft common rules on cross-border recognition of adoptions in EU member states. A legislative resolution will be put to the vote after Thursday’s debate.
Thursday

Safer pesticides

Pesticides
MEPs will quiz the Commission on how it intends to break the deadlock over certification of low-risk biological pesticides. The certification would allow these products to gradually replace those that are suspected of damaging the environment and human health. A resolution will be put to the vote.
Wednesday
Thursday

Arctic

Arctic
The Foreign Affairs and Environment committees will vote on proposals to better protect the Arctic against climate change and prevent international tensions, which could grow because of the new opportunities to access the natural resources and the Russian military presence in the region.
Tuesday

Erasmus

Renewable energies

We are celebrating the 30th anniversary of the Erasmus Programme in 2017. Check out our stockshots on that topic.
This infoclip illustrates various kind of renewable energies (photovoltaic, wind, biomass, biogas...).
Have a look in the EP archives for added value to coverage of current affairs.

20 years ago...

30 years ago...

In march 1997, union workers of Renault Vilvorde attending the plenary session in the hemicycle. Have a look to our archives.
On January 20, 1987, Lord Henry PLUMB is elected as EP President in Strasbourg. He was the only British EP President.Οι συνεδριάσεις ολομέλειας συνεδρία και της Επιτροπής στις Βρυξέλλες 

Διασυνοριακές υιοθεσίες

Τα δικαιώματα του παιδιού
Για την προστασία υιοθετημένα παιδιά και τις οικογένειές τους καλύτερα, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να συντάξει κοινούς κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή αναγνώριση των εγκρίσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένα νομοθετικό ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά τη συζήτηση της Πέμπτης.
Πέμπτη

Ασφαλέστερο φυτοφάρμακα

Φυτοφάρμακα
Οι ευρωβουλευτές θα απευθυνθεί στην Επιτροπή σχετικά με το πώς σκοπεύει να σπάσει το αδιέξοδο πιστοποίηση των χαμηλού κινδύνου βιολογικών φυτοφαρμάκων. Η πιστοποίηση θα επιτρέψει σε αυτά τα προϊόντα για να αντικαταστήσουν σταδιακά εκείνα που είναι ύποπτα ότι βλάπτουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ένα ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία.
Τετάρτη
Πέμπτη 

αρκτικός

αρκτικός
Οι επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος θα ψηφίσει σχετικά με τις προτάσεις για την καλύτερη προστασία της Αρκτικής κατά της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη των διεθνών εντάσεων, η οποία θα μπορούσε να αυξηθεί λόγω των νέων ευκαιριών για την πρόσβαση των φυσικών πόρων και τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. 
Τρίτη 

Erasmus

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Γιορτάζουμε την 30η επέτειο του προγράμματος Erasmus το 2017. Αναχώρηση Stockshots μας σε αυτό το θέμα.
Αυτό infoclip απεικονίζει διάφορα είδη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα, βιοαέριο ...).
Ρίξτε μια ματιά στα αρχεία του ΕΚ για την προστιθέμενη αξία για την κάλυψη της επικαιρότητας.

πρίν 20 χρόνια...

Πριν από 30 χρόνια ...

Τον Μάρτιο του 1997, οι εργαζόμενοι ένωση της Renault Vilvorde παρακολουθούν τη σύνοδο της ολομέλειας στο ημικύκλιο. Ρίξτε μια ματιά στα αρχεία μας.
Στις 20 Ιανουαρίου 1987, ο Λόρδος Henry Plumb εκλέγεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ήταν ο μόνος Βρετανός Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular