Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

26th Hermes Expo Taking Place April 2017 in NYC & Philadelphia

ΑΕΙ-Διαφήμιση-2017-1

26η Hermes Expo Λαμβάνοντας Τόπος Απρίλιο του 2017 στη Νέα Υόρκη και Φιλαδέλφεια

Διατηρούμε το διάστημα περίπτερο σας νωρίς
Hermes-Expo Γενικός-View-του-άνθρωποι-επισκέπτες-και-ExhibitorsDSC 0060-1080x720-1-1080x640
The Hermes Expo, a leading B2B trade show and exhibition networking series, returns in 2017 for its 26th year.
The trade show will take place on Wednesday, April 26, 2017 at The Best Western Hotel in Concordville, Pa.
It will be followed by a second annual event, the Hermes Expo “A Taste of Greece,” April 24 and 25, 2017 at the Radisson Martinique Hotel on 32nd St & Broadway, in New York. A “Taste of Greece” features a round table discussion and a reception with Greek food and wine, a mini-trade show exhibition and plenty of networking. Past participants included leading food industry representatives and companies as well as representatives from Greece and the southeastern European Nations.
Hermes Expo is a leading trade show that brings together Greek-American- and non-Greek-American- owned business by providing them with a platform to showcase their products and services in front of potential customers from the United States and Europe. The Hermes Expo also hosts educational panel discussions and professional development seminars to help businesses grow. The highlight of the day is an Awards Dinner with plenty of executive and exclusive networking opportunities.
Business owners will have opportunities to establish new business leads, display products and services for the world to see and taste, launch and promote a new concept, advertise their business and brand and learn about trends affecting their business.
Attendees include business leaders from diverse industries and professional services from around the region and around the world. The Expo connects people and businesses, promotes commerce, communications and culture with businesses from North America, Southeastern Europe and the Eastern Mediterranean.
New in 2017 is the Hermes Trade Route, creating an environment for business owners that make it easy to network, explore partnerships and discover new opportunities via Round Table, B2B meetings and Networking.
The Expo’s unique Ted Spyropoulos Seminar Series, launched last year, provides useful information on a wide range of topics. Spyropoulos was a proud Greek-American who believed that working together, we could move mountains. There will be no shortage of topics this year as experts examine how the circumstances in Greece and Europe affect business here at home as well as the New Economic World Era.
Brandywine Valley Restaurant Association, in cooperation with the Hospitality Industry, will offer an array of booths promoting special food and non-food product, new technologies, Importers – Exporters, services and incentives to community businesses and end users, independent restaurant-hotel owners.
The Concordville Inn is located at PA Rt. 1 South and Rt. 322 in Concordville, Pa. Open to sponsors and potential Exhibitors, Complimentary admission with your online Registrationwww.hermesexpo.com
For more information, call 610-446-1463 or email info@Hermesexpo.com
==================================================================
Η Hermes Expo, μια κορυφαία εμπορική έκθεση B2B και το εκθεσιακό σειρά δικτύωσης, επιστρέφει το 2017 για 26η χρονιά.
Η εμπορική έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Απρίλη 2017 στο The Best Western Hotel στο Concordville, Pa.
Θα πρέπει να ακολουθείται από μια δεύτερη ετήσια εκδήλωση, η Hermes Expo "Γεύση από Ελλάδα," Απρίλιος 24 και 25, το 2017 στο Radisson Martinique Hotel στο 32ο St & Broadway, στη Νέα Υόρκη. Ένα "Γεύση Ελλάδα" διαθέτει μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και μια δεξίωση με ελληνικό φαγητό και κρασί, μια έκθεση δείχνουν mini-εμπόριο και την αφθονία της δικτύωσης. Παρελθόν οι συμμετέχοντες περιλαμβάνονται κορυφαίες εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και τις επιχειρήσεις, καθώς και εκπρόσωποι από την Ελλάδα και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Εθνών.
Hermes Expo είναι μια κορυφαία εμπορική έκθεση που συγκεντρώνει Ελληνικά-Αμερικανο και μη-Ελλήνων-Αμερικανο ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους μια πλατφόρμα για να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μπροστά από τους πιθανούς πελάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Η Hermes Expo φιλοξενεί επίσης συζητήσεις εκπαιδευτικών πάνελ και σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Το highlight της ημέρας είναι ένα δείπνο βραβεία με την αφθονία των εκτελεστικών και αποκλειστική ευκαιρίες δικτύωσης.
Οι ιδιοκτήτες επιχείρησης θα έχουν ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων οδηγεί, προϊόντα απεικόνισης και υπηρεσίες για τον κόσμο να δει και τη γεύση, την έναρξη και να προωθήσει μια νέα έννοια, διαφημίσουν τις επιχειρήσεις και το εμπορικό σήμα τους και να μάθουν σχετικά με τις τάσεις που επηρεάζουν την επιχείρησή τους.
Οι παρευρισκόμενοι περιλαμβάνουν ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου από διάφορες βιομηχανίες και επαγγελματικές υπηρεσίες γύρω από την περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Η Expo συνδέει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, προωθεί το εμπόριο, τις επικοινωνίες και τον πολιτισμό με επιχειρήσεις από τη Βόρεια Αμερική, Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
Νέο το 2017 είναι ο Ερμής εμπορικό δρόμο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που το καθιστούν εύκολο στο δίκτυο, τη διερεύνηση συνεργασιών και να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες μέσω της Στρογγυλής Τραπέζης, συναντήσεις B2B και Networking.
Η μοναδική Τεντ Σπυρόπουλος Σειρά σεμιναρίων της έκθεσης Expo, που ξεκίνησε το περασμένο έτος, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Σπυρόπουλος ήταν ένας περήφανος Ελληνικά-Αμερικανός που πιστεύεται ότι εργάζονται μαζί, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε βουνά. Δεν θα υπάρξει έλλειψη των θεμάτων φέτος, καθώς οι ειδικοί εξετάζουν πώς οι συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη επηρεάζει τις επιχειρήσεις εδώ στο σπίτι, καθώς και το νέο οικονομικό κόσμο Εποχή.
Brandywine Valley Restaurant Association, σε συνεργασία με την βιομηχανία φιλοξενίας, θα προσφέρει μια σειρά από θαλάμους προώθηση ειδικών προϊόντων τροφίμων και μη τροφίμων, νέες τεχνολογίες, Εισαγωγείς - Εξαγωγείς, υπηρεσιών και κίνητρα για την κοινότητα των επιχειρήσεων και των τελικών χρηστών, ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες εστιατόριο-ξενοδοχείο.
Η Concordville Inn βρίσκεται σε PA Rt. 1 Νότια και Rt. 322 στο Concordville, Pa. Ανοικτό σε χορηγούς και τους πιθανούς εκθέτες, Δωρεάν είσοδος με την online εγγραφή σας www.hermesexpo.com
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 610-446-1463 ή στο email info@Hermesexpo.com
Ελευθερία-υποτροφία-ΑΦΙΣΑ-2017
Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες
,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular