Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτικό δελτίο 12/12 - 16/12 Ολομέλειας και την εβδομάδα επιτροπής στο Στρασβούργο

Newsletter 12/12 - 16/12
Plenary session and Committee week in Strasbourg

Sakharov Prize Award


Nadia Murad and Lamiya Aji Bashar
Nadia Murad and Lamiya Aji Bashar, public advocates for the Yazidi community in Iraq and survivors of sexual enslavement by the so-called Islamic State, will receive the European Parliament’s Sakharov Prize for Freedom of Thought in a ceremony on Tuesday. A joint press conference will take place after the award ceremony at 12.30.
Tuesday
Visa suspension


Visa
New rules to allow visa requirements to be reimposed faster on third-country nationals will be put to a vote. Under the new rules, visa requirements may be reintroduced if there is an increase in irregular migration or unfounded asylum applications, lack of cooperation on readmission of migrants or threats to EU internal security.
Wednesday
Thursday
Railway package


Railway
New rules to introduce bidding for public contracts to supply passenger rail services in EU countries and to boost the development of new commercial services will be voted on Wednesday. A press conference is scheduled at 15.00.
Monday
Wednesday
EU summit preparations


EU summit
MEPs will give their input to the 15 December European Council summit of EU leaders in a debate on the most pressing EU policy issues, including migration, security and defence, the economy, jobs for young people, relations with Russia and Brexit.
Wednesday
Statement by Martin SCHULZ, EP President, on his end of term


EU summit
Martin Schulz will give a statement on his end of term, following his announcement on 24 November 2016 that he would not seek re-election as EP President in January 2017.
Wednesday

Europol

Train transportThis stockshot is about the European cybercrime center in The Hague, Netherlands.
The 4th railway package aims to improve the competitiveness of the rail sector and quality of rail servicesThis infoclip illustrates a train Sorting Park in France and a maintenance service.

Have a look in the EP archives for added value to coverage of current affairs.

Matteo Renzi


Alexander Dubcek


Matteo RENZI announced his desire to resign as Prime Minister on 5 December 2016, following the 2016 Italian Constitutional referendum. During the Italian Presidency of the Council of the EU in 2015, he shared with the MEPs his idea of Europe.


Ενημερωτικό δελτίο 12/12 - 16/12
Ολομέλειας και την εβδομάδα επιτροπής στο Στρασβούργο

Βραβείο Βραβείο Ζαχάρωφ

Νάντια Μουράτ και Lamiya Aji Μπασάρ
Νάντια Μουράτ και Lamiya Aji Μπασάρ, δημόσια συνήγοροι για την κοινότητα Yazidi στο Ιράκ και τα θύματα σεξουαλικής σκλαβιάς από το λεγόμενο ισλαμικό κράτος, θα λάβει το βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης σε μια τελετή την Τρίτη. Μια κοινή συνέντευξη Τύπου θα λάβει χώρα μετά την τελετή απονομής των βραβείων στις 12.30.
Τρίτη

αναστολή της Visa

Visa
Νέοι κανόνες για να επιτρέψει την υποχρέωση θεώρησης για να επιβληθεί εκ νέου πιο γρήγορα για τους υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τις προϋποθέσεις έκδοσης βίζας μπορούν να επανέλθουν εάν υπάρχει μια αύξηση της παράνομης μετανάστευσης ή αβάσιμες αιτήσεις ασύλου, έλλειψη συνεργασίας σχετικά με την επανεισδοχή των μεταναστών ή απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.
Τετάρτη
Πέμπτη 

δέσμη για τους σιδηροδρόμους

Σιδηροδρομικός
Νέοι κανόνες για την εισαγωγή υποβολής προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών στις χώρες της ΕΕ και να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων εμπορικών υπηρεσιών θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη. Μια συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί στις 15.00. 
Δευτέρα
Τετάρτη 

προετοιμασίες σύνοδο κορυφής της ΕΕ

σύνοδο κορυφής της ΕΕ
Οι ευρωβουλευτές θα δώσουν τη συμβολή τους στη σύνοδο κορυφής της 15ης Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου των ηγετών της ΕΕ σε μια συζήτηση σχετικά με τα πιο πιεστικά ζητήματα της πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της άμυνας, της οικονομίας, της απασχόλησης για τους νέους, οι σχέσεις με τη Ρωσία και Brexit.
Τετάρτη 

Δήλωση του Martin SCHULZ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο τέλος του χρόνου

σύνοδο κορυφής της ΕΕ
Martin Schulz θα δώσει μια δήλωση στο τέλος του χρόνου, μετά την ανακοίνωση του στις 24 Νοεμβρίου 2016 ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή του ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2017.
Τετάρτη 

Europol

το τρένο μεταφοράς

Αυτό stockshot είναι σχετικά με το ευρωπαϊκό κέντρο έγκλημα στον κυβερνοχώρο στη Χάγη, Ολλανδία.
Η 4η δέσμη για τους σιδηροδρόμους αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των σιδηροδρόμων και της ποιότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Αυτό infoclip απεικονίζει ένα σταθμό διαλογής πάρκο στη Γαλλία και συντήρηση.
Ρίξτε μια ματιά στα αρχεία του ΕΚ για την προστιθέμενη αξία για την κάλυψη της επικαιρότητας.

Matteo Renzi

Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ

Matteo Renzi ανακοίνωσε την επιθυμία του να παραιτηθεί ως πρωθυπουργός στις 5 Δεκεμβρίου 2016, μετά από το ιταλικό Συνταγματικό δημοψήφισμα το 2016. Κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2015, μοιράστηκε με τους ευρωβουλευτές την ιδέα του για την Ευρώπη.
Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ (1921-1992) ήταν η ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος μεταρρύθμιση γνωστή ως η Άνοιξη της Πράγας το 1968 στην Τσεχοσλοβακία. Τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ στις 22 Νοεμβρίου 1989.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular