ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

2 Ὀκτωβρίου 325 π.Χ.Ο υπό τον Κρήτα ναύαρχον τού Μ. Αλεξάνδρου Νέαρχονδιά να εξερευνήση τας ακτάς των Ινδιών

2 Ὀκτωβρίου 325 π.Χ.— «Ο υπό τον Κρήτα ναύαρχον τού Μ. Αλεξάνδρου Νέαρχον στόλος εξ 150 πλοίων, εφ’ ων επέβαινον 12.000 ναύται και στρατιώται και 2.000 αξιωματικοί, αναχωρεί από τον λιμένα των Παττάλων, διά να εξερευνήση τας ακτάς των Ινδιών, και να επισημάνη τους κόλπους, όρμους, ακρωτήρια, περιοχάς όπου υπήρχε ύδωρ κλπ.

 Ο περίπλους αυτός διήρκεσε 21 εβδομάδας, διηνύθησαν δε κατ’ αυτόν 21.000 στάδια (1308 μίλια). 

Ο Νέαρχος και ο σχεδόν σύγχρονός του Πυθέας, είναι οι δύο μεγάλοι Έλληνες θαλασσοπόροι και εξερευνηταί, οίτινες ήνοιξαν πρώτοι τον δρόμον των ανακαλύψεων, προηγηθέντες κατά 18 αιώνας τού Χριστοφόρου Κολόμβου».


Ο θαλάσσιος δρόμος που συνέδεε τον δυτικό κόσμο με την Ινδία ήταν γνωστός στους Έλληνες πολύ πριν από την χριστιανική εποχή, αλλά και από την εποχή του Αλεξάνδρου και του Νεάρχου, καθώς ο τελευταίος είχε κατορθώσει να αποκτήσει έναν οδηγό από την Γερδωσία που γνώριζε την ακτογραμμή έως και τον κόλπο του Ορμούζ (Αρριανός, Ινδικά 27,1).

 Μία από τις πληροφορίες που γνώριζε ο Νέαρχος πριν ξεκινήσει το ταξείδι ήταν ότι έπρεπε να περιμένει τον βορειοανατολικό μουσώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular