ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ATHENS FLYING WEEK

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

                                                          


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ       
                                                                      Μαρκόπουλο: 19-09-2016
  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                    Αρ. Πρωτ.: 14037

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και          ώρα 12.00 μ.μ.  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή (20η) συνεδρίαση          έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

1)  Λήψη απόφασης για τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 437/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νέο Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».


Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular