ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Ακρόπολης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνεργάστηκαν για την περιοδική έκθεση «Δωδώνη. Το Μαντείο των Ήχων» στο Μουσείο Ακρόπολης (20.06.2016-10.01.2017)

Acropolis Museum PressΑγαπητοί συνεργάτες,

Το Μουσείο Ακρόπολης και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Δωδώνη. Το Μαντείο των Ήχων» διοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με θέμα «Δωδώνη. Οι ερωτήσεις των χρησμώνΝέες προσεγγίσεις στα χρηστήρια ελάσματα». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Επισυνάπτονται το δελτίο τύπου και το πρόγραμμα της συνάντησης για άμεση δημοσίευση.Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Μουσείο Ακρόπολης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνεργάστηκαν για την περιοδική έκθεση «Δωδώνη. Το Μαντείο των Ήχων» στο Μουσείο Ακρόπολης (20.06.2016-10.01.2017). Στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης, το Μουσείο Ακρόπολης και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τους Δήμους Ιωαννιτών και Δωδώνης διοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με τίτλο «Δωδώνη. Οι ερωτήσεις των χρησμών. Νέες προσεγγίσεις στα χρηστήρια ελάσματα» στο Μουσείο Ακρόπολης στις 16 Σεπτεμβρίου 2016.
Θεμελιώδης στόχος της επιστημονικής συνάντησης τέθηκε η προώθηση της έρευνας και της μελέτης των μολύβδινων ελασμάτων της Δωδώνης και κατ’ επέκταση της αρχαιολογικής και ιστορικής επιστήμης. Η πρόσφατη έκδοση της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (2013) του δίτομου έργου Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης των ανασκαφών Ευαγγελίδη (επιμέλεια: Σ. Δάκαρης, Ι. Βοκοτοπούλου, Α.Φ. Χριστίδης και Σ. Τσέλικας), εμπλούτισε  τα έως τώρα δεδομένα, από τη στιγμή που οι επιστήμονες βρέθηκαν με τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι επιγραφές μολύβδινων ελασμάτων, να αναμετρήσουν την επιχειρηματολογία και τις απόψεις, τις οποίες είχαν διαμορφώσει με τα λίγα γνωστά ελάσματα από το παρελθόν.

Η μοναδικότητα του αυθεντικού υλικού των ενεπίγραφων μολύβδινων ελασμάτων από το Μαντείο του Δία στη Δωδώνη, προκάλεσε ζωηρό ερευνητικό ενδιαφέρον που οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα και εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς ερευνητές, οι οποίοι αναζητούν και άλλα νέα συμπεράσματα.

Με εισηγήσεις τους θα συμμετάσχουν επιστήμονες εγνωσμένου κύρους από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και άλλα επιστημονικά ιδρύματα, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει πρωτότυπες μελέτες σχετικές με τα ερωτήματα των χρησμών του Μαντείου της Δωδώνης:

·         ο κ. Σωτήρης Τσέλικας φιλόλογος στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη,
·         ο κ. Eric Lhôte, ερευνητής-αρχισυντάκτης του προγράμματος “Dodona on line”,
·         ο κ. Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής στο Institute of Advanced Study του Princeton,
·          ο κ. Pierre Bonnéchere, καθηγητής στο University of Montreal,
·         ο κ. Alain Bresson, καθηγητής στο University of Chicago,
·         ο κ. Paolo Poccetti, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης,
·         ο κ. Jan-Mathieu Carbon, μεταδιδακτορικός υπότροφος στο University of Copenhagen,
·         ο κ. Mario Lombardo, καθηγητής του Universitá del Salento,
·         ο κ. Luigi Vecchio, καθηγητής του Università degli studi di Salerno,
·         η κ. Jessica Piccinini, μεταδιδακτορική υπότροφος του University of Vienna,
·         η κ. Ιουλία Κατσαδήμα Δρ Αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων,
·         η κ. Αριάδνη Γκάρτζιου-Τάττη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
·         η κ. Elizabeth Meyer, καθηγήτρια στο University of Virginia.

 Θα ακολουθήσει, συναυλία μουσικής δωματίου με το TRIO UNISONO στον 

Επιστημονική Συνάντηση
Δωδώνη. Οι ερωτήσεις των χρησμών
Νέες προσεγγίσεις στα χρηστήρια ελάσματα
Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης 16 Σεπτεμβρίου 2016
Scientific Meeting
Dodona. The omen’s questions
New approaches in the oracular tablets
Auditorium of Acropolis Museum 16 September 2016

10.00-10.20 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης Καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή  - Εναρκτήρια Συνεδρία / Opening Session
10.20-10.40 Σωτήρης Τσέλικας, Χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης: εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα / Sotiris Tselikas, Dodona oracular tablets: publishing and interpretation matters
10.40-11.00 Eric Lhôte, Τα ιστορικά χρονολογήσιμα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης / Eric Lhôte, Les lamelles oraculaires de Dodone historiquement datables
11.00-11.20 Άγγελος Χανιώτης, Ιστορική σημασία των χρηστηρίων ελασμάτων της Δωδώνης / Angelos Chaniotis, The historical importance of the Dodonas oracular tablets
11.20-11.40 Pierre Bonnechère, Μαντεία και πολιτική στην αρχαία Ελλάδα, σε σχέση με τα νέα ελάσματα από τη Δωδώνη: μια αναγκαία παλινωδία / Pierre Bonnechère, Oracles and politics in Ancient Greece, in regard to the new lamellae of Dodona: a needed palinody
11.40-12.00 Alain Bresson, Οικονομικά στοιχεία στις πινακίδες της Δωδώνης / Alain Bresson, Economic elements in the oracular tablets of Dodona
12.00-12.20 Διάλειμμα / Coffee Break
12.20-12.40 Paolo Poccetti, Μαντεία και χρήσεις της γραφής στην Ελλάδα και την Ιταλία / Paolo Poccetti, Oracular sanctuaries and writing experiences: Greece and Italy in comparison
12.40-13.00 Jan-Mathieu Carbon, Θέμα χρόνου: εποχές πλεύσης και εορτές / Jan- Mathieu Carbon, A question of time: sailing seasons and festivals
13.00-13.20 Mario Lombardo, Το Μαντείο της Δωδώνης: μία άποψη από την άλλη πλευρά του Ιονίου πόρου/ Mario Lombardo, The Oracle of Dodona: a view from the other side of the Ionios poros
13.20-14.00 Παρεμβάσεις - Συζήτηση / Interventions - Discussion
14.00-16.00 Διάλειμμα / Break
16.00-16.20 Luigi Vecchio, Δωδώνη και Φάρος / Luigi Vecchio, Dodona and Pharos
16.20-16.40 Jessica Piccinini, Από την Ανατολή στη Δύση μέσω Δωδώνης / Jessica Piccinini, From East to West via Dodona
16.40-17.00 Διάλειμμα / Coffee Break
17.00-17.20 Ιουλία Κατσαδήμα, Ερωτήσεις γυναικών στις χρηστήριες πινακίδες της Δωδώνης / Ioulia Katsadima, Women’s inquiries on the oracular tablets of Dodona
17.20-17.40 Αριάδνη Γκάρτζιου-Τάττη, Διαιτο, ερομνήμων, εροφάντις και μφίπολος στην υπηρεσία του Ιερού της Δωδώνης / Ariadne Gartziou-Tatti, Diaitoi, hieromnemon, hierophantis and amphipolos in the service of Dodona’s sanctuary
17.40-18.00 Elizabeth Meyer, Δούλοι και απελευθέρωση στη Δωδώνη / Elizabeth Meyer, Slaves and manumission at Dodona
18.00-18.30 Παρεμβάσεις - Συζήτηση / Interventions - Discussion
18.30-19.00 Συμπεράσματα / Concluding remarks
19.00-19.30 Προαιρετική επίσκεψη στην Περιοδική Έκθεση             
19.30-20.30 Συναυλία / Concert
Το Μουσικό Σύνολο Trio Unisono  παρουσιάζει έργα για βιολί/βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο των Ντίνου Κωνσταντινίδη, Νικόλα Αστρινίδη, Marcel Chyrzynski και Alexander Arutiunian.
εσωτερικό εξώστη του δευτέρου ορόφου του Μουσείου Ακρόπολης, στις 19.30μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular