ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Στην Ε.Ε. οι καταγγελίες για την επαγγελματική κατάσταση Νοσηλευτών και Μαιών στην Κύπρο Απαντηση Martin Schultz

Στην Ε.Ε. οι καταγγελίες για την επαγγελματική κατάσταση Νοσηλευτών και Μαιών στην Κύπρο


Επιστολή Martin Schultz στον πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ Ιωάννη Λεοντίου
Με επιστολή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ Ιωάννη Λεοντίου ο  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schultz τον ενημερώνει ότι έλαβε την επιστολή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών (EFN) ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2016 για τις προοπτικές της επαγγελματικής κατάστασης των νοσηλευτών και μαιών στη Κύπρο. Ο κ. Σουλτς πληροφορεί τον κ. Λεοντίου ότι έχει στείλει την επιστολή στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) για ναδιερευνήσουν πιθανές παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.
Ακολουθεί η επιστολή Σουλτς στον πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ:
«Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πρόεδρος                                                                                                   
D 311557  16.06.2016
Κύριο Ιωάννη Λεοντίου
Πρόεδρο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών
Ταγματάρχου Πουλίου 1
1101 Λευκωσία
Κύπρος
Αξιότιμε κύριε Λεοντίου,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διαβίβαση της ανοικτής επιστολής από τον Οργανισμό σας στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις προοπτικές της επαγγελματικής κατάστασης των νοσηλευτών και μαιών στη χώρα σας.
Αυτή η επιστολή έλαβε την πλήρη προσοχή μου και παρατήρησα επίσης το όραμα και τους στόχους του τομέα σας στο γενικό πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.
Είναι στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως πολιτικού θεσμικού οργάνου, να δώσει πλήρη στήριξη προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης  και να λάβει δεόντως υπόψη όλες τις κοινωνικό-επαγγελματικές κατηγορίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη, που πρόσφατα ήταν υπό το πλαίσιο προγράμματος προσαρμογής, όπως είναι η Κύπρος.
Παρόλα αυτά, είναι στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών:  Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), διαβίβασα για ενημέρωση την επιστολή σας σε αυτές.
Με εκτίμηση,
Martin Schultz»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular