Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ-Greece has second highest rate of defense spending in NATO

Η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο δαπάνες στο ΝΑΤΟ για την άμυνα, μετά τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που εκδόθηκε τη Δευτέρα από τη συμμαχία.
Η χώρα είναι ένα από τα μόλις πέντε χώρες των οποίων οι ετήσιες δαπάνες για την άμυνα υπερβαίνει το 2 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Η χώρα με το υψηλότερο δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι οι ΗΠΑ, με 3,61 τοις εκατό, ακολουθούμενη από την Ελλάδα με 2,38 τοις εκατό.
Έπειτα έρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 2,21 τοις εκατό, η Εσθονία με 2,16 τοις εκατό και η Πολωνία με 2 τοις εκατό.

Greece has the second highest spending in NATO on defense, after the US, according to figures issued Monday by the alliance.
The country is one of just five countries whose annual spending on defense exceeds 2 percent of gross domestic product.
The country with the highest spending as a proportion of GDP is the US, with 3.61 percent, followed by Greece with 2.38 percent.
Next comes the UK with 2.21 percent, Estonia with 2.16 percent and Poland with 2 percent.
http://www.ekathimerini.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular