ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

HFC HOPE FOR CHRLDREN
Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βελτίωση των συστημάτων δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη: Κατάρτιση για επαγγελματίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας πρόγραμμα και συντονίζεται από το Διεθνές Παρατηρητήριο της Δικαιοσύνης Ανηλίκων (IJJO), τη Διεθνή Ανθρωπιστική και ανεξάρτητο ίδρυμα «Ελπίδα για τα παιδιά» Κέντρο Πολιτικής UNCRC, ως εταίρος του έργου στην Κύπρος, διοργάνωσε σήμερα η 1η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους των εθνικών και τοπικών αρχών και των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται σε νεαρά παραβατικότητα και τα παιδιά σε σύγκρουση με το νόμο. Στην αρχή της συνάντησης, ο Διευθυντής του Ανθρωπιστική τμήματος της «Ελπίδας για τα παιδιά» Κέντρο Πολιτικής UNCRC, κα Άντρια Νεοκλέους τόνισε τη συνεργασία μεταξύ του οργάνου και την έντονα ενεργό IJJO και τα άλλα πολυάριθμα εταίροι από 11 χώρες σε όλο της ΕΕ. Παράλληλα, κάλεσε τους συμμετέχοντες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την άμεση και μαζική θεσμική και κοινωνική κινητοποίηση, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ισχυρή βάση την πτυχή της πρόληψης των νέων παραβατικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρότεινε τη δημιουργία ενός εθνικού συνασπισμού στην οποία θα μεταφερθεί η υπάρχουσα εμπειρία και την τεχνογνωσία όλων των κομμάτων και από κοινού με στόχο τη βελτίωση όλων των πτυχών της απάντησης της κοινωνίας κατά του φαινομένου αυτού: η πρόληψη, ο σεβασμός των δικαιωμάτων, την επανένταξη. 


Επιπλέον, ο κ Βαγγέλης Gettos, δικηγόρος, Πολιτική και Υπεράσπιση Σύμβουλος της «Ελπίδας για τα παιδιά» Κέντρο Πολιτικής UNCRC, παρουσίασε τα σημαντικά ζητήματα που οι εταίροι του έργου έχουν να αντιμετωπίσουν, όπως η αύξηση των παιδιών σε σύγκρουση με το νόμο (1.000.000 παιδιά στην ΕΕ , το 12% του συνολικού ανηλίκου πληθυσμού της Ένωσης), και τα ποικίλα επίπεδα του σεβασμού και της εφαρμογής του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου από τα κράτη μέλη. Εκτός από αυτό, ο κ Gettos παρουσίασε τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος: να συμβάλει στη βελτίωση των συστημάτων δικαιοσύνης των ανηλίκων στην ΕΕ, επιβάλουν το παιδί-φιλικό χαρακτήρα των συστημάτων, υποστήριξη των κρατών μελών, βάλτε τη φωνή των παιδιών στην κέντρο των συστημάτων. Τόνισε επίσης στα εργαλεία του έργου: Εγχειρίδιο με τις αρχές και το πλαίσιο των δικαιωμάτων των νεαρών παραβατών »και τη δικαιοσύνη ανηλίκων, το Toolkit το οποίο περιλαμβάνει υλικό για την εκπαίδευση των επαγγελματιών να οργανωθεί σύντομα και το on-line προγράμματα μαθημάτων. Από την πλευρά της, η κα Kristina Μάρκου, επίσης δικηγόρος και συντονιστής του Τμήματος Παιδικής Προστασίας της 

«Ελπίδας για τα παιδιά» Κέντρο Πολιτικής UNCRC, παρουσίασε τις βασικές διατάξεις του εγχειριδίου που συντάχθηκε από την IJJO σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδιού Νόμος του Leiden Πανεπιστήμιο. 

Όλοι οι εταίροι έχουν συμβάλει στην οριστικοποίηση του εγχειριδίου. Η κα Μάρκου ανέλυσε συνοπτικά τους ακρογωνιαίους λίθους του εγχειριδίου, όπως το δικαίωμα του παιδιού (δράστης) για πληροφορίες σχετικά με τις νομικές διαδικασίες (ποινικές, αστικές ή διοικητικές), αλλά και το δικαίωμα του παιδιού να εκφράσει τη γνώμη του / της στο πλαίσιο της δίκης. Επιπλέον, με βάση την πτυχή του εγχειριδίου δικαιώματα που σχετίζονται με την κα Μάρκου ανέλυσε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, όπως ορίζεται και ερμηνεύεται από διάφορα διεθνή νομικά έγγραφα ή συμβάσεις. Έχει ανέλυσε επίσης το δικαίωμα του παιδιού σε νομικά ή άλλα ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 

Όπως η ίδια χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «η πραγματική δοκιμασία για το νεαρό δράστη αρχίζει μετά την αποχώρηση από το γήπεδο". Μια γόνιμη συζήτηση ακολούθησε με τους συμμετέχοντες μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των δικαστικών αρχών, της αστυνομίας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των επαγγελματιών του νόμου. Ο Γενικός Διευθυντής της «Ελπίδας για τα παιδιά» Κέντρο Πολιτικής UNCRC, κ Joseph Varughese ήταν επίσης παρούσα σε όλη τη διοργάνωση. - See more at: http://www.uncrcpc.org/index.php?id=209#sthash.s2IikzYT.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

popular