Αβρααμ Παπαδοπουλος

Κρινιώ Νικολάου -ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΑ ΕΙΣΑΙ ΦΑΤΣΑ

Κρινιώ Νικολάου -ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΑ ΕΙΣΑΙ ΦΑΤΣΑ
Κρινιώ Νικολάου

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Water for People and Peace with the Mayor of Marathon, Marathon, Greece. December 2015 video


The Mayor of Marathon together with Water for peolple 

and peace for the life of the planet.

Video


http://www.waterpp.com/http://www.waterpp.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

SECURITY AND CITIZENS

The history of the hellenes

popular